Regulamin

 1. Osoby pod wpływem środków odurzających i alkoholu nie będą mogły uczestniczyć w treningu i nie będą obsługiwane.
 2. Wymagamy odpowiedniego stroju sportowego / bielizny treningowej. Osoby nie przygotowane do treningu bez właściwego stroju nie będą mogły skorzystać z urządzeń.
 3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy ściągnąć biżuterię i wyciągnąć wszelkiego rodzaju spinki i elementy metalowe z włosów, żeby nie uszkodzić elementów wyposażenia sprzętu. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki na terenie studia.
 4. Prosimy Panie o przełożenie terminu treningu jeśli nie będzie można się na nim stawić.
 5. Czas treningu jest z góry określony. W celu uniknięcia przesunięć pozostałych sesji proszę o przestrzeganie wyznaczonych godzin. Godzina umówiona jest początkiem treningu, proszę przyjść minimum 10 min przed rozpoczęciem treningu.
 6. W przypadku spóźnienia max do 10 minut czas treningu zostanie skrócony do czasu kolejnego następującego po nim wejścia innego trenującego. Powyżej 10 minut trening uznany za odbyty.
 7. Odwołanie treningu może nastąpić na dzień przed, bez utraty sesji w karnecie, w przeciwnym razie obowiązuje zasada utraty czasu treningu. Wyjątek inne ustalenia ustne.
 8. Karnety ważne są o określoną wartość od momentu zakupu, wyjątek stanowi zasada karnetów zbiorowych lub wywołane trwałym zdarzeniem losowym wobec, których mają zastosowanie inne ustalenia z Studio. Karnety dają możliwość korzystania ze wszystkich urządzeń w studio gdzie jedno wejście na dane urządzenie oznacza jedno wejście w karnecie. Każdorazowo w karnecie wpisana jest data uczestnictwa. To samo dotyczy karnetów w promocji.
 9. Urządzenia uruchamia personel.
 10. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, wbrew regulaminowi i prośbą obsługi obciążają trenującego.
 11. Prosimy o korzystanie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją przekazaną przez personel.
 12. Promocje nie łączą się ze sobą i mają charakter okresowy. Ich warunki każdorazowo określa regulamin promocji dostępny w studio.
 13. Karty rabatowe upoważniają do skorzystania ze zniżki od cen nie objętych promocją. Warunki dotyczących poszczególnych kart rabatowych dostępne są u partnerów lub w studio.
 14. Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych osobowych. Studio nie gromadzi danych osobowych w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży oraz założenia karty Stałego Klienta. Studio nie usuwa danych osobowych klienta z bazy po realizacji umowy sprzedaży. Dane zostają zapisane w celu założenia kartoteki Stałych Klientów co w przyszłości będzie owocowało w możliwość naliczania rabatów oraz informowania klientów o promocjach organizowanych przez Studio. Dane nie będą przekazywane żadnym innym instytucjom ani podmiotom gospodarczym które mogłyby je wykorzystać do celów marketingowych.
 15. Każdy karnet posiada swój numer i do jego numeru przypisana jest karta klienta, karnety są imienną wejściówką do studia, istnieje możliwość odstępstwa od reguły. Warunek inne ustalenia ustne.
 16. Zakupione karnety nie podlegają zwrotowi, karnet aktywny można przekazać osobie 3 po uprzednim poinformowaniu Studio i założeniu nowej karty klienta.
 17. Godziny otwarcia Ladie’s Concept Clinicc: poniedziałek-piątek: 07:00 – 22:00, sobota: 08:00-22:00, niedziela: 10:00-18:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Ladie’s Concept Clinic będzie nieczynne, w innych wypadkach godziny otwarcia będą ustalana na bieżąco.
 18. Na teren Ladie’s Concept Clinic obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 19. Przed każdym zabiegiem kosmetologii estetycznej. Klient jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia, potwierdzającego, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Ladie’s Concept Clinic oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przeciwskazaniami do wybranej przez Klienta usługi, prowadzący Kosmetolog pomoże w wypisaniu oświadczenia.
 20. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Ladie’s Concept Clinic zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
 21. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem i /lub w trakcie zapisania się na zabieg.
 22. Promocje i rabaty nie łączą się.
 23. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu Ladie’s Concept Clinic nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 24. Za usługi świadczone w Ladies Concept Clinic płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, przelewem na wskazane konto.
 25. Ewentualne uwagi i zażalenia należy kierować na adres mailowy: dominik@bodyspace.eu
 26. W przypadku niemożliwości skorzystania z zamówionej usługi Ladie’s Concept Clinic, Klient proszony jest o poinformowanie o tym fakcie pracowników Recepcji najszybciej jak to możliwe (telefonicznie lub poprzez sms), numer tel.: . lub poprzez portal klienta
 27. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę a nie powiadomi o swojej nieobecności, Ladie’s Concept Clinic traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 28. Zaproszenie upominkowe jest wypisywane indywidualnie – w zależności od potrzeb osoby kupującej Zaproszenie. Na zaproszeniu wpisana jest data zakupu, data realizacji zaproszenia oraz nazwa zabiegu bądź kwota. Zaproszenie może być także wypisane pod ogólną nazwą zabiegi spa i osoba otrzymująca zaproszenie może wybrać dowolny zabieg z naszej oferty, mieszczący się w cenie zakupu Zaproszenia. Osoba korzystająca z Zaproszenia może wybrać zabieg droższy niż oferowany jej w zaproszeniu i dopłacić różnicę wynikającą z ceny poszczególnych zabiegów. Nie ma możliwości spieniężenia zaproszenia.
 29. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, Ladie’s Concept Clinic nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje zaistniałej sytuacji.
 30. Ważność Zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu, dopuszcza się jednak przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej konsultacji z Managerem . Po zakończeniu ważności Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
 31. Płatność za Zaproszenia upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą.
 32. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Zaproszenia upominkowe.
 33. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na Zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w Ladie’s Concept Clinic lub dopłatę do innego zabiegu w przypadku wystąpienia przeciwskazań w zakupionym wcześniej zabiegu.
 34. Zakup Zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 35. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Ladie’s Concept Clinic są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (art. 12-14 RODO)

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe, które są zbierane w ramach realizacji obsługi klienta Ladie’s Concept Clinic (są to m.in. imię, nazwisko, telefon, informacja o stanie zdrowia, dane o przeprowadzonych zabiegach itp.) oraz zabezpieczenia naszych interesów, jako firmy (monitoring). Dane przetwarzamy w trakcie trwania „umowy” oraz po jej zakończeniu jeżeli jesteśmy to tego zobligowani innymi przepisami prawa.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest: Teresa Seemann, prowadząca jednoosobową działalność pod nazwą Ladie’s Concept Clinic Teresa Seemann, Jankego 14, 40-612 Katowice

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

W celu realizacji Państwa zamówienia oraz w celach obsługowych w tym zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1b RODO + art. 9 Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych – są to dane o przebytych chorobach, zdrowiu potrzebne do wykonania niektórych zabiegów.) W celu ochrony naszych interesów oraz mienia / przetwarzanie wizerunku poprzez monitoring wizyjny. (art. 6. Ust 1f RODO – prawnie uzasadniony interes). W celu realizacji obowiązków prawnych tj. wystawianie rachunków/faktur, rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1c RODO) W celu marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących (art. 6 ust. 1a RODO) – tylko po wyrażeniu Twojej zgody na takie działania.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprzeciwu, sprostowania, usunięcia (całkowitego lub częściowego) lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że nasza firma narusza, bądź naruszyła przepisy prawa w temacie Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty usług, z których korzystasz np. formularze, karty pacjenta/zabiegu). Wyrażenie tej zgody jest obowiązkowe w celu realizacji świadczenia usług, wchodząc do pomieszczeń naszej firmy zgadzasz się na rozpoczęcie przetwarzania danych – podczas rozpoczęcia przyjmowania zamówienia zostaniesz poproszony o udzielenie zgody w formie pisemnej. Możesz ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

MONITORING WIZYJNY

Przechowywany jest przez okres do 30 dni, służy zabezpieczeniu interesów właściciela przedsiębiorstwa zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Zapisane materiały udostępniane są tylko i wyłącznie na prośbę organów ścigania tj. Policja, Prokuratura na pisemny wniosek www organów.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych / DPO działającego na rzecz Administratora Danych Osobowych:
dominik@bodyspace.eu- Pan Dominik Buczek

Prosimy o dokonywanie rozsądnych wyborów zgodnie z możliwościami fizycznymi i nie wbrew przeciwwskazaniom. Ladie’s Concept Clinic nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne wynikające z pogorszenia się stanu zdrowia klientów. Wejście, skorzystanie z urządzeń i zakup karnetu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu . Studio a wszelka odpowiedzialność o zatajonych urazach i chorobach spoczywa na kliencie. Uwagi zawarte w regulaminie prosimy traktować z wyrozumiałością. Nam w szczególności zależy na spełnianiu Państwa oczekiwań. Regulamin może nam tylko w tym dopomóc. Dziękujemy za zrozumienie i zaufanie. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub sugestie prosimy o info na adres e-mail: dominik@bodyspace.eu